Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị còn lại về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

Ngày đăng: 13/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

- Thời gian đóng góp ý kiến: chậm nhất đến hết ngày 17/01/2020.  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

+ Sở Tài chính tỉnh An Giang (thông qua phòng quản lý Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

+ Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dthảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn), Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Cục Thuế và Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm, phối hợp thực hiện.

Văn bản góp ý đính kèm:

Tải về: Dự Thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Phụ lục 1

Phụ lục 2

các tin khác