Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 02/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 70/UBND-TH ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp bất thường và kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, có nội dung trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về việc thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để đáp ứng nguyện vọng của người có công với cách mạng, nâng cao chất lượng điều dưỡng phục hồi sức khỏe, thực hiện hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh An Giang về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần đối với người có công với cách mạng, Sở Lao động-TBXH đã tổ chức xây dựng dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về việc thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Khoản 1 Điều 120 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định “Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến”.

Để hoàn chỉnh quy trình quy định, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông giúp đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh An Giang. Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ người phụ trách: đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương- Trưởng Phòng Người có công, số điện thoại: 02963.852452 - 0919005101./. 

Đính kèm dự thảo: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang

Công văn đề nghị đăng Góp ý kiến dự thảo

 

các tin khác