Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019

Ngày đăng: 21/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh sự hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công, cũng như quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2019. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm đạt trên 95% kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp bách, góp phần quyết định trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019. Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương với vai trò là chủ đầu tư đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, góp phần chung vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 37,65% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ và tỷ lệ giải ngân của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với tỷ lệ bình quân chung, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng còn chậm, đặc biệt là các  dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; năng lực của một số nhà thầu thi công yếu, thi công chậm tiến độ nhưng các chủ đầu tư chưa kiên quyết xử lý, để kéo dài thời gian thi công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thực hiện chậm và kéo dài; chưa tận dụng tốt sự giám sát của nhân dân đối với tiến độ các công trình xây dựng; chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; …

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019 để có sự chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng. 
Đối với các chủ đầu tư xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo công trình được thực hiện hoàn thành đúng thời gian được duyệt và đạt chất lượng, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đã được giao; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, làm chậm tiến độ dự án. Đồng thời, cũng kiên quyết loại ra những nhà thầu không có năng lực và đã vi phạm. 

Kho bạc nhà nước tỉnh rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán đối với các dự án có đủ thủ tục theo quy định; trong trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn thì ưu tiên giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện để giúp các địa phương, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiên nay. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 996/UBND-KTTH ngày 14/09/2018, Công văn số 134/UBND-KTTH ngày 27/02/2019, Công văn số 690/UBND-KTTH ngày 25/07/2019, Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 3 21/06/2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình (tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiếu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu), nhằm đảm bảo tính canh tranh, công khai và minh bạch trong đấu thầu, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp…/.

Link văn bản: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019

Phan Thanh