Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tín dụng chính sách xã hội nâng cao đời sống nhân dân, vươn lên thoát nghèo bền vững

Ngày đăng: 27/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đánh giá toàn diện công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), sáng ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Responsive image

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Tú – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; ông Đỗ Tấn Kiết– Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh cùng tham dự.

Responsive image

Ông Nguyễn Minh Hưng – Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang đã trình bày báo cáo 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hưng – Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” giai đoạn 2014-2019. 

Về nâng cao chất lượng hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; qua 5 năm, NHCSXH tỉnh đã triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách (tăng 05 chương trình so với trước khi có Chỉ thị 40). Doanh số cho vay trong 5 năm đạt 3.456 tỷ đồng, với 186.450 lượt khách hàng được vay vốn. Tập trung chủ yếu cho vay hộ cận nghèo là 883 tỷ đồng, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 594 tỷ đồng, hộ nghèo là 580 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 538 tỷ, hộ mới thoát nghèo là 326 tỷ đồng…  Doanh thu nợ trong 5 năm đạt 1.994 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình cho vay chính sách là 3.069,192 tỷ đồng, tăng 909 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Tỷ lệ tăng dư nợ là 41,98%, bình quân mỗi năm tăng trên 9%.

Responsive image

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Có thể thấy, tín dụng chính sách xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, cụ thể: giai đoạn 2011-2015 giảm từ 9,28% xuống còn 2,5%; giai đoạn từ 2016 - cuối năm 2018 giảm từ 8,45% xuống còn 3,67%. Góp phần thực hiện hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an ninh - chính trị, và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Về hiệu quả vốn vay của các đối tượng trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn tín dụng chính sách trong 05 năm qua đã giúp cho trên 81.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Giúp cho trên 39.200 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 9.422 lao động tại địa phương, trang trải chi phí xuất khẩu lao động của 302 đối tượng; hỗ trợ chi phí học tập cho trên 44.900 học sinh, sinh viên; giúp cho 4.376 hộ vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở…Đặc biệt, giúp vốn cho trên 11.200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với số tiền là 162 tỷ đồng.  

Hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp không ngừng được kiện toàn và nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Chất lượng đội ngũ cán bộ NHCS được nâng cao; phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, công tác giao dịch lưu động được nâng chất. 

Responsive image

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Nguyễn Thanh Bình kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh vai trò của công tác tín dụng chính sách xã hội, xem đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: 

Một là, tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW bằng các Nghị quyết, văn bản cụ thể từ tỉnh đến cơ sở. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nằm trong chương trình, kế hoạch hành động cần được nhận thức và thực hiện nghiêm túc thường xuyên. 

Hai là, tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền; hướng đến đối tượng là cho các tầng lớp nhân dân, các hộ nghèo, gia đình chính sách nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về tín dụng CSXH, các ưu đãi của Nhà nước có hướng phấn đấu vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh doanh. 

Ba là, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng CSXH; điều tra rà soát đối tượng đủ điều kiện cho vay vốn theo quy định. Đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia vay vốn.

Bốn là, tiếp tục tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Tập trung các nguồn vốn chính sách an sinh xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối quản lý và ủy thác sang NHCSXH tỉnh cho vay hằng năm. Chuyển dần sang thực hiện tín dụng ưu đãi thay vì cho không.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH đến với các tầng lớp nhân dân; quyết tâm bài trừ tín dụng đen.  

Sáu là, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, đội ngũ cán bộ NHCSXH tỉnh.  

Responsive image
 

Cũng nhân dịp này, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao 24 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW giai đoạn 2014-2019./.   

Hữu Trực