Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo ASXH theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 11/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 3 năm thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, đặc biệt nội dung thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống nhân dân luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Bởi tiết kiệm chính là đạo đức cách mạng, là phẩm chất của mỗi con người trong thời đại mới. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm; trong “Di chúc”, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “tiết kiệm là yêu nước, yêu nước thì phải tiết kiệm”. Tất cả mọi người đều cùng tiết kiệm, bởi ai cũng có thể tiết kiệm và ai cũng nên tiết kiệm. Đây chính là nguồn gốc để tạo nên sức mạnh bền vững của đất nước. Ngày nay, tuy những năm tháng khó khăn nhất của đất nước đã lùi xa, nhưng những khó khăn, thách thức khác vẫn luôn tồn tại trong sự nghiệp xây dựng đất nước của chúng ta. Do vậy vấn đề tiết kiệm ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn. Tiết kiệm không phải là những chuyện xa xôi mà đó chính là những hành động, việc làm cụ thể hàng ngày như tiết kiệm thời gian, điện, nước, giấy,... Thực hiện theo lời dạy của Người, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 27-KH/TU phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong nội bộ, tạo sự làn tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái và vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhằm tăng thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn; đền ơn đáp nghĩa; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gặp hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công trình xây dựng phúc lợi xã hội hoặc tham gia ủng hộ ngoài tỉnh khi Trung ương phát động… 

Việc tham gia thực hành tiết kiệm, chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội theo kế hoạch số 27-KH/TU nhằm hạn chế việc vận động nhiều lần trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi người chỉ đóng góp ủng hộ 01 loại quỹ này thay cho 4 nguồn quỹ khác, gồm: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã hội Công đoàn” và “Khuyến học”. Cụ thể mỗi người đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày (tương đương 360.000 đồng/người/năm), số tiền thu được phân bổ cho các quỹ như: Quỹ “Vì người nghèo” 50%, quỹ xã hội Công đoàn 30%, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 10%, quỹ khuyến học 10%. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy theo khả năng, điều kiện, các cấp ủy có thể phát động các đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo đơn vị tham gia đóng góp cao hơn mức tối thiểu, nhưng phải đảm bảo tinh thần tự nguyện, tự giác với mức đóng của mỗi đồng chí từ 500.000 đồng - 2.000.000 đồng. Tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị thống nhất với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về cách thức tiếp nhận sự đóng góp định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng hoặc cả năm. Kết quả tính từ lúc triển khai thực hiện (ngày 05/5/2017) đến quý I năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận nguồn tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được 44,6 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh tiếp nhận 7,5 đồng; cấp huyện và xã tiếp nhận được 37,1 tỷ đồng.

Riêng đối với cấp tỉnh sau khi phân bổ cho các quỹ của các đơn vị có liên quan số tiền còn lại trong tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh là 3,75 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý xuất 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho đồng bào 08 tỉnh Miền Bắc và Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ; chuyển về Ban Cứu trợ Trung ương (qua cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) 400 triệu đồng để phân bổ cho Đồng bào 07 tỉnh Miền Trung bị thiệt hại thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Đặc biệt, trong năm 2018 nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đăng ký và thực hiện công trình xây dựng 02 cống Út Na và Hai Đãi tại xã Mỹ Hòa Hưng với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, đảm bảo hiệu quả nguồn nước tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng nông thôn xã Mỹ Hòa Hưng, góp phần tạo diện mạo nông thôn thêm khởi sắc, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn toàn tỉnh bước đầu đạt kết quả khá tốt. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống Mặt trận các cấp tích cực triển khai tổ chức thực hiện; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng nhiệt tình và đồng tình tham gia ủng hộ, đóng góp. Các đơn vị thụ hưởng theo phân chia an tâm trong việc tiếp nhận nguồn tiết kiệm để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc phân chia nguồn tiết kiệm ở các địa phương không giống nhau mà tùy thuộc vào sự điều hành của cấp ủy; Một số cơ quan, đơn vị ở cấp huyện thường chỉ đóng góp nguồn quỹ vào dịp giữa hoặc cuối năm nên chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy chi sử dụng nguồn quỹ kịp thời.

Để phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, thời gian tới thiết nghĩ cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Thứ nhất: Phải có sự thống nhất cao từ trong nội bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đến ngoài quần chúng nhân dân, có sự phối hợp đồng bộ tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

- Thứ hai: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngoài việc đồng tình tham gia ủng hộ và đóng góp còn phải là một tuyên truyền viên tích cực để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện.

- Thứ ba: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, có giải pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch phát động đoàn viên, hội viên (không phải là ĐV, CB, CC, VC) và các tầng lớp Nhân dân để mở rộng đối tượng thực hiện.

- Thứ tư: Công khai kết quả vận động và sử dụng Quỹ trên báo, đài để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết rõ. Việc quản lý nguồn tiết kiệm phải theo quy chế và đúng nguyên tắc tài chính. Khi sử dụng nguồn tiết kiệm Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải xin ý kiến của cấp ủy trực tiếp.

- Thứ năm: Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ bằng hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, trong đó các vị đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước phải là người đi tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động; đồng thời huy động sức mạnh của cộng đồng nhằm tạo ra nhiều nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo và ASXH được kết quả tốt hơn.

- Thứ sáu: Để phong trào được lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hành tiết kiệm. Đây là việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả việc “làm theo” lời Bác trong thực hành tiết kiệm, chăm lo cho người nghèo và ASXH”./.

Quốc Toàn