Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngày đăng: 19/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang (kèm theo).

Để bảo đảm trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

Đề nghị Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố tham gia ý kiến cho dự thảo Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 04/9/2020. Nếu sau thời gian nêu trên Quý cơ quan không có ý kiến góp ý, xem như đã thống nhất với dự thảo Quyết định.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Thủy sản An Giang để tổng hợp, địa chỉ số 1053 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang; điện thoại 02963.840701; Gửi file mềm về địa chỉ email: ccts@angiang.gov.vn;

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://sonongnghiep.angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1481/SNNPTNT-CCTS V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác