Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền cho UBND tỉnh...

Ngày đăng: 19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.

Tải về: văn bản dự thảo "NGHỊ QUYẾT Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý)"

Tải về: văn bản dự thảo"TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý)"

 

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 27/02/2019. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư), số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3. 853526.

- Đồng thời xin vui lòng gửi file mềm word về địa chỉ mail: sokhdt@angiang.gov.vn và nhnghi@angiang.gov.vn

các tin khác