Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang (nhắc lại)

Ngày đăng: 14/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 13/12/2019, Sở Tài chính có Công văn số 3131/STC-GCS (đính kèm) gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố và Công ty CP Điện Nước An Giang (sau đây gọi chung là đơn vị) tham gia góp  ý dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang; thời gian gửi về Sở Tài chính đến hết ngày 25/12/2019 để tổng hợp. Đến nay, Sở Tài chính nhận được văn bản đóng góp ý kiến của 14 đơn vị (đính kèm danh sách). 

Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Sở Tài chính đề nghị các đơn vị còn lại tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Tài chính (phòng quản lý Giá - Công sản) trước ngày 20/01/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng QL Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103 
- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn 
Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn). 

Văn bản góp ý đính kèm:

Tải về: Dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác