Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch tỉnh An Giang

Ngày đăng: 13/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng QL Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty CP Điện Nước An Giang quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:3131/STC-GCS góp ý dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

Phụ lục BẢNG TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

các tin khác