Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 10

Ngày đăng: 16/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng 16/7/2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2019) khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, kiểm điểm tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ra Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Responsive image

Theo chương trình được thông qua tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng cuối năm 2019.

Nghiên cứu cho ý kiến đối với các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri đối với từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đẩu năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần tích cực cho Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện thành công tốt đẹp.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành sẽ làm việc trong hai ngày, ngày 16/7 và 17/7/2019, tại Hội trường UBND huyện./.

Tin, ảnh  VŨ HÙNG