Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng: 06/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 05/9/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thành phần mời tham dự có các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh và một số chuyên gia, bà Mai Thị Ánh Tuyết – ĐBQH tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương. Đó là việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa trung ương với địa phương và sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của từng tổ chức hành chính theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian và giảm số lượng cấp phó,… Vì vậy, mặc dù Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới được triển khai thực hiện trong hơn 03 năm, nhưng để cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết của Trung ương, đồng thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là cần thiết.

Tại Hội nghị đa số đại biểu thống nhất dự thảo Luật và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số đại biểu thống nhất đề nghị quy định lãnh đạo HĐND cấp tỉnh có 02 đại biểu hoạt động chuyên trách, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; quy định Ban của HĐND cấp tỉnh có 02 đại biểu hoạt động chuyên trách, nếu Trưởng ban là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; nếu Trưởng ban là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; ngoài ra một số đại biểu đề nghị nên thực hiện mô hình đại biểu là Ủy viên Ban HDND chuyên trách để có tính kế thừa cho bộ máy HĐND; ngoài ra đại biểu đề nghị nên đánh giá và lấy mục tiêu hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi thực hiện các phương án giảm hay tăng cấp phó hoặc tinh gọn tổ chức bộ máy,… ./.

Nguyễn Linh