Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp

Ngày đăng: 16/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều 15/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã ký Quy chế phối hợp hoạt động, giai đoạn 2019-2023.

Responsive image

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Huỳnh Quốc Thái cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ký Quy chế phối hợp hoạt động, qua đó, sẽ góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang sẽ cùng phối hợp trong lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cấp công đoàn trực thuộc trong việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế của tỉnh. 

Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin; định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết để trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp có gì khó khăn, vướng mắc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang cùng với Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ cùng thảo luận, đóng góp, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp sao cho cho phù hợp và thực hiện có hiệu quả.

Việc phối hợp công tác giữa Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được cấp có thẩm quyền quy định.

Responsive image

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Huỳnh Quốc Thái cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), do đó, để góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, thời gian tới, cấp ủy các cấp trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang cần đặc biệt chú trọng tới công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn, nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, từng bước xây dưng môi trường làm việc lành mạnh để cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển… 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn, thành lập các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, chú ý đến vai trò, vị trí, chức năng và quyền thành lập tổ chức công đoàn, quyền gia nhập và tham gia vào hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như lợi ích của người lao động khi gia nhập vào tổ chức công đoàn; lợi ích của doanh nghiệp khi có tổ chức công đoàn,…/.

Công Mạo