Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu khóa XI, Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng)

Ngày đăng: 12/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 11-12-2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, lần thứ 15 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị xã ủy năm 2018, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng trưởng GRDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 9,91%; (Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,95%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,89%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 10,29%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 6.600 tỷ đồng, tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương đạt gần 500 triệu USD; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được trên 2.300 tỷ đồng tăng 14,61% so năm trước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đảm bảo tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng gần 5% so cùng kỳ; ước tổng sản lượng lúa đạt gần 200.000 tấn, tăng gần 8% so năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan; đến nay, thị xã đạt 10/19 tiêu chí, xã Tân An đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu trên 116% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu. Nổi bật là tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,93% và đứng hàng thứ nhì toàn tỉnh; thị xã đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII/2018 và kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo được đảm bảo kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nội địa và biên giới tiếp tục được ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành Quản lý Nhà nước và cải cách hành chính được tăng cường thực hiện theo hướng “kỷ cương, kỷ luật”. 

Công tác xây dựng Đảng và Vận động quần chúng có nhiều tiến bộ; đến nay, thị xã đã xây dựng được 140 mô hình “Dân vận khéo”, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiển. Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng như: hoàn thiện mô hình “Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND cấp xã – phường”; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo,… đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Hội nghị đã chia tổ thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế như: tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm; các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện chưa cao; tình hình tệ nạn trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy còn tăng cao; công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là trên mạng xã hội có lúc còn hạn chế; việc sinh hoạt chuyên đề trong các cuộc họp chi bộ của một số Chi – Đảng ủy cơ sở còn chưa thường xuyên,… 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy - Nguyễn Đắc Tài khẳng định: Năm 2019, là năm thứ tư của kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm. Trên tinh thần đó, Bí thư Thị ủy yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, định kỳ đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân để kịp thời giải  quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019, gắn với tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; quan tâm nhân rộng mô hình thực hiện công vụ mang tính hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên,… qua đó, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.


Văn Phô