Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại

Ngày đăng: 24/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cổng thông tin Sở GTVT tỉnh An Giang giới thiệu Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại - quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Khi làm thủ tục tổ chức, cá nhân cần lưu ý: Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cấp cho Phương tiện phi thương mại không quá 09 chỗ ngồi (kể cả người lái xe) bao gồm:

- Xe công vụ thuộc quyền sử dụng của các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ;

- Xe của các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam;

- Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp ở trung ương và địa phương;

- Xe do người ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia);

- Xe cứu hỏa, xe cứu thương.

* Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cấp cho phương tiện phi thương mại đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

* Xe cứu hỏa, xe cứu thương được miễn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia khi đi qua lại biên giới giữa hai nước.

* Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương, trừ xe công vụ thuộc thẩm quyền cấp của Tổng cục ĐBVN

+ Thành phần hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia theo mẫu

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;

3. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

4. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ tại: Sở GTVT hoặc đăng ký trực tuyến qua Trang dịch vụ công - Cổng thông tin điện tử hoặc gửi qua hệ thống bưu điện đến Sở GTVT

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì Sở GTVT cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Trang dịch vụ công - Cổng thông tin điện tử Sở GTVT nếu hồ sơ đầy đủ thì Sở GTVT gửi biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở GTVT thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia .

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Sở GTVT tỉnh An Giang liên kết với bưu điện An Giang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Theo đó, tổ chức - cá nhân có nhu cầu trực tiếp liên hệ với các bưu cục ở xã, phường, thị trấn hoặc bưu cục cấp huyện nơi cưu trú, làm việc để được hướng dẫn làm thủ tục, hỗ trợ đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ đến Sở GTVT.

Sở GTVT tỉnh An Giang tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và gửi trả kết quả giải quyết thủ tuc hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm đến nhà hoặc nơi được yêu cầu./

Nguồn sogtvt.angiang.gov.vn