Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

Ngày đăng: 29/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 28/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh ủy An Giang, tham dự có đồng chí Ngô Hồng Yến – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Responsive image
 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019. Quán triệt, triển khai Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Theo hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, về hình thức thực hiện công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền, Ban thường vụ cấp ủy các cấp lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan cho phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện và yêu cầu cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Trong đó, cấp ủy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp, hiệu quả khác. 

Việc xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng, hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định theo phương châm “Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy”; 

Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Tiếp tục thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã…

Hội nghị cũng thảo luận một số nội dung, yêu cầu về nhân sự: tiêu chuẩn điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; công tác thực hiện bầu cử trong đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ các cấp… 

Responsive image
 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể: cần sớm hoàn thiện bộ tiêu chí cho công tác xây dựng Đảng; rà soát lại các quy định, quy chế và thực hiện các kế hoạch đề ra trong năm 2019 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng. Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng về công tác nhân sự. Các cơ quan tham mưu cần phát huy, quán triệt các Nghị quyết TW về thực hiện nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và tuân thủ quy trình công tác cán bộ. Không để xảy ra hiện tượng chạy chức chạy quyền; không bỏ sót người có năng lực, đạo đức và uy tín; chú trọng cơ cấu độ tuổi. Làm tốt các nhiệm vụ, triển khai các Nghị quyết về xây dựng Đảng. Thực hiện bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ… Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, khung năng lực cán bộ./. 

Hữu Trực