Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2020, An Giang sẽ có 14 xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng: 18/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang cho biết: Đến năm 2020, An Gian sẽ có 14 xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, sau gần 10 năm triển khai khai thực hiện chương trình đến cuối tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có 50/119 xã đạt xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 42,02%; số tiêu chí đạt bình quân của xã toàn tỉnh 14,50 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 7 tiêu chí. Dự kiến, đến cuối năm 2019, tỉnh An Giang phấn đấu đạt thêm 7 xã nông thôn mới và đến năm 2020 số xã chuẩn nông thôn mới của An Giang là 61/119 xã và hoàn thành chỉ tiêu của Chương trình trước một năm. 

Hiện An Giang đã có 3 đơn vị cấp huyện gồm: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và huyện Thoại Sơn có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song với xây dựng các xã nông thôn mới, hiện tỉnh cũng đang thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, giai đoạn 2019-2020 tỉnh An Giang phấn đấu sẽ có 14 xã điểm đạt chuẩn nâng cao.

Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang sẽ tập trung tổ chức các hoạt động truyên truyền các tầng lớp nhân dân nói chung về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang sẽ tập trung xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh giúp người dân tiếp cận với thị trường, sản xuất hàng hoá, chuyển đổi nghề cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất, tạo sản phẩm đặc thù của địa phương theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao thu nhập..., ông Phạm Thái Bình cho biết thêm.

Thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang tăng cường cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở, góp phần cùng chính quyền, địa phương đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các địa phương có đông đồng bào dân tộc khó khăn biên giới./.

Quang Minh