Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tịnh Biên phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới

Ngày đăng: 08/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trọng nhân nghĩa, khoan dung, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người con đất Việt, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Responsive image

Tịnh Biên là một huyện miền núi, dân tộc và biên giới nằm ở phía Tây Nam của tỉnh An Giang, với chiều dài tuyến Biên giới khoảng 18,7 km. Diện tích tự nhiên là 35.543ha, toàn huyện có 14 xã, thị trấn với dân số có 30.566 hộ, với 106.819 khẩu, trong đó dân tộc kinh có 78.636 nhân khẩu, dân tộc Khmer là 27.958 nhân khẩu, đồng bào người Hoa là 190 nhân khẩu, đồng bào người Chăm là 12 nhân khẩu và dân tộc thiểu số khác là 23 nhân khẩu. Toàn huyện có 106 cơ sở thờ tự, trong đó có 24 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào đã tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng xóm làng văn minh. 

Từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược có tầm đặc biệt quan trọng. Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, để xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thì vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng quan trọng hơn. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, luôn được hệ thống mặt trận các cấp đặc biệt quan tâm thực hiện. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách dân tộc, tôn giáo, có nhiều chính sách ưu tiên giúp cho đồng bào người dân tộc, đã được chính quyền địa phương các cấp triển khai có hiệu quả, kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đồng bào dân tộc và các vị Sư, Sãi, À cha đã phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, bộ mặt nông thôn tại các vùng có đồng bào dân tộc sinh sống không ngừng được đổi mới, cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cấp xã đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức thành viên hướng dẫn, tạo điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số, người có đạo, người tiêu biểu, trưởng các phum sóc, chức sắc, chức việc, các tôn giáo tham gia vận động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi từ Chính phủ, đã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức khảo sát, xét cấp nền nhà và giải ngân hỗ trợ cho 252 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer không có nền đất ở theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là là 8 tỷ 316 triệu đồng; Nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm, có 100% khu dân cư đã tổ chức "Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc" với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đã phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo các cấp đang sinh sống tại khu dân cư về tiếp xúc, sinh hoạt với nhân dân; Các lễ hội truyền thống của dân tộc được giữ gìn và phát huy trong từng Phum sóc, hàng năm tỉnh đều tổ chức lễ hội đua bò Bảy Núi ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên nhằm tạo điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, giữ gìn và phát huy văn hóa đặc trưng của dân tộc. Ngoài ra, ngày Tết, ngày lễ quan trọng của dân tộc được tổ chức vui chơi lành mạnh, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt Phum sóc ngày càng khang trang và phát triển, góp phần phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Responsive image

Cuộc vận động Quỹ "Vì người nghèo" bằng nhiều hình thức tổ chức vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực với tổng số tiền và hiện vật là 69,49 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, xây mới 546 căn nhà, sửa chữa 109 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền dân tộc cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi cho trên 170.000 trường hợp.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; Lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân; Tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khác, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc, vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự lực vươn lên, đề cao tinh thần cảnh giác, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; Công tác tuyên truyền phải được tiến hành bằng nhiều hình thức thích hợp để đồng bào dân tộc hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đề các dân tộc thiểu số huyện nhà luôn bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

   Nguyễn Hảo