Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 21/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phát huy tốt tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Qua đó, góp phần tạo chuyển biến vững chắc và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Responsive image

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện đầu năm

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thị ủy, UBND thị xã, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Tân Châu đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và triển khai, thực hiện những nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thị xã. Cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phù hợp với Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá khắc phục khâu yếu, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc trên các mặt công tác. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm nền tảng; trong công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật thường xuyên được đổi mới cả về nội dung, hình thức, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn bám sát, cụ thể hóa nhiệm vụ vào 5 nội dung trong kế hoạch để xây dựng đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Đó là: Người chỉ huy, chính trị viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác theo quy định; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chấp hành pháp luật; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy; quân nhân có ý thức chấp hành nghiêm lễ tiết, tác phong, không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đơn vị bảo đảm an toàn, không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bố trí nơi ăn, ở, làm việc chính quy. Để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được đơn vị đưa lên hàng đầu. Ban CHQS thị xã đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp trên; tổ chức xây dựng, quản lý và rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực công tác và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Với các giải pháp đồng bộ, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, chất lượng huấn luyện của LLVT thị xã không ngừng được nâng lên. Hầu hết các nội dung thi và kiểm tra của các đơn vị đều đạt khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi đạt 75%. Cùng với huấn luyện nâng cao khả năng sẳn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm củng cố, tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc đăng ký, sắp xếp, quản lý, huấn luyện dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả, đến nay Ban CHQS thị xã đã xây dựng lực lượng thường trực đạt 109,38% so với biên chế; xếp nguồn dự bị đạt 99,88% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ cơ quan đạt 100% so chỉ tiêu; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không có trường hợp vi phạm. Công tác huấn luyện, diễn tập được đầy đủ, an toàn, chất lượng ngày càng cao; các cuộc vận động, phong trào thi đua đi vào nền nếp và thực hiện có hiệu quả; công tác chính sách hậu phương quân đội và chính sách cho người có công được đảm bảo kịp thời. 

Đến nay, hệ thống doanh trại Ban CHQS thị xã như: cổng chào, khẩu hiệu, pano và cảnh quan môi trường được xây dựng, củng cố khang trang sạch, đẹp. Tại các khu nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo, chính quy theo đúng điều lệnh. Tại khu vực nhà để xe dựng ngay ngắn theo từng hàng. Hệ thống kho kỹ thuật chính quy, đầy đủ các hạng mục, biển hướng dẫn theo quy định của ngành kỹ thuật,… từ đó, làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại của đơn vị, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội.  

Responsive image

Quán triệt nhiệm vụ cho chiến sĩ dân quân tại trường bắn Chi Lăng - huyện Tịnh Biên

Năm 2020, Ban CHQS thị xã Tân Châu được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm thực hiện nhiệm vụ về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Tân Châu đã đề ra Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch cụ thể theo nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thị xã có động cơ đúng đắng, tự giác, gương mẫu thực hiện phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mới trong đơn vị, cơ quan quân sự thị xã; kết hợp phát động thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; xác định kế hoạch, chương trình hành động, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phải cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi cao; trong đó, chú trọng biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thường xuyên phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điễn hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên tuyền nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng và 5 tiêu chuẩn về “xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” phát triển lan tỏa, rộng khắp. 

Có thể khẳng định, với quyết tâm chính trị cao và bằng tinh thần, trách nhiệm của mình, lực lượng vũ trang địa phương thị xã Tân Châu đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, được Bộ CHQS tỉnh tặng cờ dẫn đầu về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2019. Thành quả đó, đã khẳng định chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thị xã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới hiện nay./.

Văn Phô