Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thống nhất quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày đăng: 06/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Ngày 05/3/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Tờ trình số 836/TTr-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

Hệ số điều chỉnh giá đất là căn cứ để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau: Xác định giá đất thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố) để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp: Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức… ./.

VŨ HÙNG