Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Ngày đăng: 19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Responsive image
 

Theo đánh giá, nhìn chung việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy quan tâm đưa vào Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện với quan điểm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là nâng chất hộ gia đình văn hóa. Sự phối hợp giữa các ngành, UBMT các đoàn thể tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cán bộ công nhân viên chức và nhân dân thực hiện các tiêu chí văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, đoàn kết cộng đồng, phát huy dân chủ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua được sự đồng tình của nhân dân, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giải quyết được việc làm cho lao động, nhiều hộ gia đình cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời, phong trào đã gắn kết với việc học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên trong của cuộc sống.

Thông qua tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công chức cơ quan, đơn vị, nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng ..đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thực tôn trọng pháp luật được nâng lên, dân chủ ngày mở rộng, được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Theo đó, trong việc đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng: đã phát động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập trung sản xuât, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; toàn huyện có 18 Hợp tác xã với 2.530 thành viên; mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao trên địa bàn huyện có 15 nhà lưới tổng diện tích 14.500m2 đang hoạt động.  Nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình liên kết chuỗi giá trị cánh đồng lớn, mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; thanh niên lập nghiệp…

Lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ: Tổ chức sắp xếp, quản lý trật tự kinh doanh mua bán tại các chợ theo hướng văn minh, lịch sự gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện xây dựng của hàng nông sản an toàn.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm mới cho 4.085 lao động, đạt 102,1% kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo nghề 1.057 lao động nông thôn đạt 132,13%, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề chiếm 102,13%. Hỗ trợ vốn nhiều hộ đầu tư sản xuất, kinh doanh, hộ khá, giàu ngày càng nhiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%.

Responsive image
 

Về đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân: đã phối hợp tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hiệp Xương đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức lễ Công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới các xã: Phú Lâm, Hòa Lạc, Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Phú Hưng và thị trấn Chợ Vàm đạt chuẩn văn minh đô thị. Ban Chỉ đạo huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức, kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa trên cơ sở đăng ký từ đầu năm; tổ chức 03 đoàn kiểm tra; kết quả có 88/88 ấp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 100%, cơ quan, đơn vị thuộc xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 135/142 chiếm 95%, chợ đạt chuẩn trật tự vệ sinh 09/09 chợ. Xây dựng cơ quan văn hóa ngành huyện, kết quả kiểm tra xét công nhận 60/60 cơ quan ngành huyện đạt chuẩn văn hóa, chiếm 100%, có 100% gia đình cán bộ, công chức đạt chuẩn gia đình văn hóa. Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới 13 xã; ghi nhận 02 xã văn hóa nông thôn mới năm thứ nhất (Phú Long, Long Hòa) và 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành phần tham gia luyện tập thường xuyên và tham dự các giải … đạt nhiều thành tích cao; số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37%,  hộ gia đình thể thao đạt 38,8%, tăng 0,3% so năm 2018. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, phong trào đờn ca tài tử”…được duy trì phát triển. Công tác quản lý văn hóa được tăng cường và xử lý kịp thời không để xảy ra các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, xác định việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là nâng chất hộ gia đình văn hóa; quán triệt các văn bản, hướng dẫn trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa đến các ngành, xã, thị trấn để triển khai đăng ký ở từng địa bản ấp; xây dựng các biểu mẫu thống nhất đăng ký và họp xét. Kết quả có 42.302/53.776 hộ đăng ký gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 78,7%; qua kết quả họp xét cuối năm của các Ban chỉ đạo xã, thị trấn có 36.115/53.776 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa,  chiếm 85,37% so số hộ đăng ký, chiếm 67,16% so tổng số hộ toàn huyện. 

Qua đó, phát hiện những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nổi bật là phong trào xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ “vì người nghèo" xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, mua xe chuyển bệnh, sửa chửa tuyền lộ giao thông, xây dựng cầu nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội...nhiều mô hình như treo đèn đường, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cất nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, nuôi con thành đạt...Ban chỉ đạo cũng đề xuất UBND huyện khen thưởng 30 tập thể, 110 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong phong trào.

Từ những kết quả đạt được, bước đầu Ban chỉ đạo rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Sự thống nhất về quan điểm, sự quan tậm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể là yếu tố quyết định đến chất lượng phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động có quan tâm và phổ biến sâu rộng thường xuyên thì tập hợp được lực lượng quần chúng đông đảo tích cực tham gia thực hiện phong trào, thì phong trào địa phương đó sẽ lớn mạnh hơn, hiệu quả mang lại tốt hơn.

Bên canh đó, phải thật sự quan tâm đến chất lượng phong trào, thật sự khách quan trong đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý báo, góp phần xây dựng phong trào với các nội dung phát triển toàn diện hơn.

Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động phong phú đa dạng, với nội dung thiết thực đi vào cuộc sống, thực hiện phương châm “dễ nhớ, dễ làm”, nhất là giải quyết kịp thời, hợp lý những vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống nhân dân...

HP- PT