Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035

Ngày đăng: 16/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035.

 
Theo đó, các Chương trình, dự án phát triển huyện Thoại Sơn được đề xuất phù hợp với các tiêu chí, đặc điểm của đô thị, đảm bảo tính khả thi hiệu quả, đầu tư có trọng tâm trọng điểm… 
Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020; định hướng xây dựng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ sở kinh tế, hạ tầng xã hội, kỹ thuật và bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn gắn vơi đảm bảo an ninh quôc phòng, thích ứng biến đổi khí hậu. 
Qua đó nhằm đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển giao thông, cơ sở sản xuất kinh tế để khai thác tiềm năng và thế mạnh về thương mại, nông nghiệp và tập trung phát triển đột phá về du lịch.  Phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn với kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tầm nhìn dài hạn hướng tới các tiêu chí chất lượng cao.
Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

VŨ HÙNG