Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

HĐND huyện Tịnh Biên họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11

Ngày đăng: 03/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 2019... 

Đồng thời nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Công tác đo đạc, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực trạng và giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác trong năm 2019; công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân. 

Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong ngày 18 và 19/7/2019. 

Lê Thanh Dũng