Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển vọng mới trong đầu tư vào nông nghiệp An Giang

Ngày đăng: 29/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- An Giang nằm ở biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và là cầu nối thông thương của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia, Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực.

Responsive image

Thu hoạch dưa lưới tại Giving's Farm- Nguồn angiang.gov.vn

Vì vậy, An Giang có điều kiện khá thuận lợi để mở rộng thị trường, giao lưu hàng hóa và thu hút đầu tư cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến. Đây là lợi thế so sánh đặc biệt để tỉnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

An Giang cũng là một tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên nước dồi dào. Trong những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp An Giang vẫn đạt được mức tăng trưởng ổn định và đang từng bước chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu thông qua hoạt động sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Hình thành các vùng sản xuất lớn, tập trung, có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được tỉnh quan tâm đầu tư và nhân rộng, nhất các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NN ƯDCNC), nông nghiệp sạch.

Mặc dù đã đạt được thành tựu to lớn nhưng ngành nông nghiệp An Giang chưa mang lại giá trị tương xứng với tiềm năng và luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân được xác định là do bên cạnh tình hình biến đổi khí hậu, sự suy giảm nguồn tài nguyên (nước, đất,…) hạn chế của ngành nông nghiệp An Giang còn do chưa tạo được chuỗi mắt xích trong mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trong đó có vai trò của các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, kết nối thị trường.

Với quyết tâm khắc phục được những khó khăn, hạn chế nêu trên và phát huy thế mạnh là một tỉnh nông nghiệp lớn của cả nước, Đảng bộ tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình hành động phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, với những giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên thực hiện tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và đặc biệt là mời gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử,... đặc biệt là có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã và đang được áp dụng là Quyết định số 98 ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là cụ thể hoá của Nghị định số 210 ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 40 ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. 

Kết quả nổi bật khi thực hiện chính sách hỗ trợ này là UBND tỉnh đã hỗ trợ đầu tư cho 5 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ là 20 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có thể tiếp cận chính sách từ chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh An Giang.

Riêng trong lĩnh vực NN ƯDCNC, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gói tín dụng ưu đãi từ Chính phủ, ngành nông nghiệp cũng đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục công nhận doanh nghiệp NN ƯDCNC (theo Quyết định số 19 ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ), vùng NN ƯDCNC (Quyết định số 66 ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và xác nhận các dự án NN ƯDCNC, dự án nông nghiệp sạch (theo Quyết định số 738 ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Sau khi được công nhận doanh nghiệp NN ƯDCNC hoặc vùng NN ƯDCNC, doanh nghiệp có thể thuận lợi tiếp cận gói vay ưu theo Quyết định số 813 ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển NN ƯDCNC, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30 ngày 07/3/017 của Chính phủ. Mức lãi suất vay ưu đãi thấp hơn 0,5 - 1,5% so với mức lãi vay thông thường.

Responsive image

(Ảnh Hạnh Châu. Nguồn Cổng TTĐT AG)

Tính đến nay, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp được UBND tỉnh trao quyết định công nhận 1 vùng NN ƯDCNC và xác nhận 6 dự án NN ƯDCNC.

Ngày 17/4/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57 (thay thế Nghị định số 210) quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này quy định rõ về đối tượng, điều kiện và giá trị được hưởng cụ thể theo từng loại dự án, Nghị định cũng quy định rõ những ngành, nghề ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, trình tự thủ tục đầu tư và trách nhiệm của Trung ương và địa phương. So với Nghị định số 210, Nghị định số 57 có nhiều điểm mới càng có lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cụ thể như: được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi; được tiếp cận, hỗ trợ tín dụng và  nâng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp tùy theo từng dự án cụ thể,…

Để hiện thực hóa Nghị định số 57 của Chính phủ, UBND tỉnh đang dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang trình HĐND tỉnh trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018. Riêng ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành những cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đặc biệt là đầu tư vào những ngành tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.

Cụ thể hơn, ngành nông nghiệp đã ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; ngoài ra, ngành nông nghiệp còn tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Những danh mục này sẽ định hướng cho các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, địa điểm đầu tư thuận lợi nhất và đầu tư có hiệu quả nhất.

Với quan điểm “trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư”, tỉnh An Giang đang mở ra triển vọng mới cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang./.

    Nguyễn Sĩ Lâm