Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nhiều kết quả tích cực của ngành thông tin và truyền thông đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Ngày đăng: 17/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đánh giá tổng kết tình hình hoạt động ngành thông tin và truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; chiều ngày 16/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Minh Thuần chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố; các đơn vị và doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông.

Responsive image

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Minh Thuần phát biểu tại hội nghị

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Minh Thuần, trong thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông tỉnh An Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các hoạt động của ngành. Các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Hạ tầng và dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển mạnh, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội; xây dụng chính phủ điện tử và đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Doanh thu bưu chính đạt trên 250 tỷ đồng; ước nộp NSNN 20 tỷ đồng. Doanh thu viễn thông đạt 2.886 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, nộp ngân sách 144 tỷ đồng. Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin đạt 4.622 tỷ đồng, nộp ngân sách 28,6 tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh đã tạo lập môi trường làm việc điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. An Giang đã tạo lập môi trường làm việc điện tử liên thông 4 cấp, tỷ lệ văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan nhà nước đạt 97%. Minh bạch hoá mọi hoạt động và các dịch vụ công; cổng dịch vụ công tỉnh liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh và cấp Bộ, ngành Trung ương, liên thông cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ trên 40%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ trên 74%.  Các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, ứng dụng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Y tế, Giáo dục, an ninh - quốc phòng,..., được triển khai mạnh mẽ theo đề án An Giang điện tử.

Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; 100% khóm ấp được phủ sóng truyền thanh…

Công tác thông tin đối ngoại đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành ở Trung ương cũng như địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh An Giang ra bên ngoài.

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin dần đi vào nề nếp, phát huy tính chủ động trong cung cấp thông tin, các cơ quan báo chí có cơ hội tiếp cận thông tin chính thống, phần nào đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và cơ quan báo chí. Tổ chức thành công giao ban và diễn tập khu vực về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin…

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Với mục tiêu của ngành thông tin và truyền thông là “Năm chuyển đổi số quốc gia” cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”. 

Responsive image
Khen thưởng cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Minh Thuần nhấn mạnh: “Toàn ngành thông tin và truyền thông An Giang sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển của ngành trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công nghiệp ICT, thông tin tuyên truyền và xây dựng nông thôn mới. Theo đó, lĩnh vực bưu chính phấn đấu tăng trưởng trên 40% so cùng kỳ; viễn thông phấn đấu tăng trưởng trên 10% so cùng kỳ; tiếp tục triển khai tốt Đề án An Giang điện tử; triển khai thí điểm Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng (SOC); tham mưu chính sách ưu đãi hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút đầu tư công nghiệp ICT; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành tựu kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo niềm tin, đồng thuận và khát vọng toàn dân tộc vì một An Giang phát triển, quốc gia hùng cường; tiếp tục duy trì và nâng chất xã nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông”…

Responsive image
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho An Giang trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền

 

Tại hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn cải cách hành chính năm 2019; trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền năm 2019; thi đua ngành thông tin và truyền thông 2019; cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về các nội dung liên quan đến giải pháp cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang năm 2019. 

Responsive image

Ký kết các kế hoạch phối hợp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Đồng thời, tại hội nghị Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết các kế hoạch phối hợp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các cơ quan Đoàn, thể giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị đã có nhiều tham luận của các đơn vị, doanh nghiệp và huyện nhằm chia sẽ kinh nghiệm và đề ra các định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển ngành thông tin và truyền thông của tỉnh./.

Phan Thanh – Trung Cang