Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tiếp tục xác định việc cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Ngày đăng: 10/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 17/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải pháp những năm tiếp theo”.

Responsive image

Cụ thể, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chung cho các sở, ngành, huyện, thị, thành phố tiếp tục xác định việc cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cần sự tập trung thực hiện của cả hệ thống chính trị, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, phấn đấu đưa An Giang là một trong những tỉnh, thành có chỉ số PCI nằm trong nhóm tốt. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo PCI và tổ giúp việc tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian sắp tới, chủ động bổ sung các nội dung mới đáp ứng tình hình thực tế và nhu cầu mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo PCI triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI có cập nhật sự thay đổi các chỉ số của Bộ chỉ số PCI; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 Chương trình hành động. Đồng thời, lồng ghép các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xác lập cơ chế, vận hành Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thí điểm tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn; tạo quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư, phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát củng cố, nâng chất các cơ sở đào tạo của tỉnh cung cấp dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp. Thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp để chủ động nắm bắt nhu cầu trên cơ sở tình hình thực tế, cung ứng đội ngũ lao động phù hợp về trình độ nghiệp vụ. Thực hiện cơ chế đào tạo lao động theo địa chỉ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên thông báo công khai về kết quả, chất lượng, ngành nghề, loại hình, số lượng được đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phục vụ công tác tuyển dụng.

 

Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, thông tin kịp thời các rào cản thương mại, các hiệp định thương mại mới mà Việt Nam tham gia ký kết; tăng cường phát triển thị trường nội địa bền vững để hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh, mặt hàng nông sản của nông dân. Phối hợp với VCCI tổ chức triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để các doanh nghiệp, cán bộ ban, ngành nhanh chóng nắm bắt thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

 

Sở Nội vụ tích cực tham mưu sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới; nâng cao quản trị hành chính công để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; tập trung cải cách hành chính ở khâu then chốt đang là điểm nghẽn vận hành bộ máy.

Sở Tư pháp tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tư vấn về pháp luật, tranh chấp thương mại cho doanh nghiệp. Rà soát những văn bản của nhà nước, các cấp liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham mưu cấp thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi thủ tục tạo điều kiện thuận lơi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

 

Các ngành khối tư pháp (Tòa án, Viện kiểm sát…) tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, tập trung nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận xét xử các vụ việc liên quan tranh chấp thương mại, các Hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp; rút ngắn thời gian xét xử, giảm khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Các ngành Thuế, Hải quan, Ngân hàng xem doanh nghiệp là khách hàng; tăng cường tổ chức đối thoại doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục của ngành để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn.

 

Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp thông qua kết nối các chương trình hỗ trợ, phát động khởi nghiệp. Định kỳ tổ chức “Phiên chợ khởi nghiệp” nhằm quảng bá sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp, kết nối ý tưởng hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, kết nối tìm kiếm nhà đầu tư.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ… tiếp tục đồng hành, tham gia cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát chương trình, hoạt động của các cấp để kịp thời phản ánh cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, có phương án giám sát, bảo vệ an ninh trật tự cho người dân và doanh nghiệp an tâm tổ chức sản xuất kinh doanh và đầu tư./.

Nguồn: TB số 162/TB-VPUBND ngày 17/4/2018
GP