Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông về xây dựng “Ấp nông thôn mới”

Ngày đăng: 10/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông về xây dựng “Ấp nông thôn mới” tại các xã khó khăn, biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Ấp đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới về Thông tin và Truyền thông đáp ứng các yêu cầu là: Có điểm phục vụ bưu chính; Có dịch vụ viễn thông, Internet; Có hệ thống loa truyền thanh; Có trang thiết bị, máy vi tính kết nối Internet cho Văn phòng ấp sử dụng.

Theo đó, Ấp có điểm phục vụ bưu chính là tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn ấp đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ bưu chính tại điểm phục vụ bưu chính, như gửi, nhận thư, gói, kiện, hàng hoá và các dịch vụ khác mà điểm phục vụ tại ấp hoặc tại khu vực lân cận cung cấp. Ấp có dịch vụ viễn thông, Internet là tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn ấp đều có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng thông qua một trong hai hình thức: cố định mặt đất hoặc di động mặt đất; Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn ấp phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Ấp có hệ thống loa truyền thanh là ấp phải có hệ thống loa truyền thanh còn đang hoạt động; Hệ thống loa truyền thanh được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh. Ấp có trang thiết bị, máy vi tính kết nối Internet cho Văn phòng ấp sử dụng là ấp có trang bị máy vi tính để phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng ấp; Máy vi tính có kết nối mạng Internet.

Về danh mục hồ sơ minh chứng, đối với chỉ tiêu 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính: Cung cấp 01 trong các loại hồ sơ, thủ tục sau: Quyết định của Bưu điện tỉnh An Giang thành lập Bưu điện Văn hóa xã; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy giao đất, cho thuê đất để bưu điện sử dụng; Hợp đồng với nhân viên phục vụ tại Bưu điện VHX; hình ảnh chứng minh Bưu diện VHX hoặc điểm phục vụ (thùng thư) đang hoạt động, phục vụ; ...Bảng thống kê sản lượng bưu chính đã chấp nhận gửi, phát của doanh nghiệp trên địa bàn ấp. Trường hợp chưa có tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng dịch vụ thì yêu cầu xác nhận của doanh nghiệp bưu chính về việc có phục vụ tới ấp; Đối với chỉ tiêu 8.2. Có dịch vụ viễn thông, Internet: Bảng thống kê số lượng thuê bao điện thoại, Internet hiện hữu trên địa bàn ấp. Trường hợp chưa có tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng dịch vụ thì yêu cầu xác nhận của doanh nghiệp viễn thông về việc có phục vụ dịch vụ viễn thông, Internet tới ấp; Đối với chỉ tiêu 8.3. Có hệ thống loa truyền thanh: Giấy tờ chứng minh việc UBND xã có phân công cán bộ xã làm công tác Đài truyền thanh xã hoặc giấy phép tần số. Bảng thống kê số lượng loa đang hoạt động trên địa bàn ấp; Đối với chỉ tiêu 8.4. Có trang thiết bị, máy vi tính kết nối Internet cho Văn phòng ấp sử dụng: Danh sách máy tính hiện có của ấp; Giấy tờ chứng minh việc sử dụng dịch vụ Internet (hợp đồng, hóa đơn dịch vụ…).

Nguồn: Hướng dẫn số 01/HD-STTTT, ngày 10/6/2019
Minh Thư