Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2020, Chính phủ cắt giảm hơn 6.000 biên chế công chức

Ngày đăng: 28/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các CQHC nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là 253.517 biên chế (giảm 6.081 biên chế so với năm 2019), cụ thể: (1) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 là 251.135 biên chế, trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế; (2) Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế; (3) Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế; (4) Biên chế công chức dự phòng: 628 biên chế.

Quyết định 1066/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2019./.

Nguồn: Quyết định 1066/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 8 năm 2019
                                                                                                             Tấn Mẫm