Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phê duyệt lộ trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Ngày đăng: 30/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang.

Theo đó, tháng 11-2019, hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; tháng 12-2019 quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và công bố giá trị doanh nghiệp; tháng 1-2020 phê duyệt phương án cổ phần hóa. Từ tháng 2 đến tháng 5-2020, thực hiện phương án cổ phần hóa: tổ chức bán cổ phần theo phương án được phê duyệt; hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Tháng 6 đến tháng 9-2020, hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoàn tất việc thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tổ chức ra mắt công ty cổ phần bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần. 

Trước đó, UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31-12-2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 49% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Công ty TNHH MTV Phà An Giang: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31-12-2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 64% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020./.

H.C