Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 16/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua, công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khá chu đáo cả về nội dung và hình thức, được tiến hành đúng theo luật định, có sự phối hợp chặt chẽ.

Responsive image
 

Chất lượng các kỳ họp ngày được nâng lên, từng bước đưa kỳ họp HĐND tỉnh trở thành cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 11 kỳ họp (trong đó có 3 kỳ họp bất thường), đã ban hành 212 nghị quyết, trong đó có 111 nghị quyết quy phạm và 101 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành đều phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Căn cứ vào Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9 hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh rà soát các nội dung trình tại kỳ họp, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp để trình Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến. 

Trước mỗi kỳ họp, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tiến hành cuộc họp mở rộng để cho ý kiến về nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, quy định cụ thể mốc thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị kỳ họp, thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp gửi đến UBND, Ủy ban MTTQVN, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan để chuẩn bị các tài liệu kỳ họp theo luật định và phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với Văn phòng UBND đôn đốc các cơ quan chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan đến nội dung kỳ họp.

UBND căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ họp của Thường trực HĐND đã chủ động phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND, các cơ quan chuyên môn đã tích cực chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng thời gian quy định.

Responsive image
 

Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh có dành 01 ngày để Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp để thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và đề xuất các nội dung chất vấn gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp trình tại kỳ họp.

Thường trực HĐND thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Văn phòng HĐND chủ động dự thảo các báo cáo của Thường trực trình tại kỳ họp, phân công chuyên viên tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp; dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp để giúp cho Thường trực HĐND kịp thời tổng hợp các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, ý kiến bức xúc của cử tri để gửi đến UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, Thường trực còn chỉ đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch chuẩn bị phục vụ kỳ họp, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan có liên quan chuẩn bị và gửi tài liệu kỳ họp đúng với thời gian quy định.

Trong hoạt động thẩm tra có sự phối hợp giữa các Ban HĐND với UBND và các cơ quan tham mưu. Ban tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan hoặc nếu xét thấy cần thiết, Ban thành lập đoàn khảo sát thực tế để làm rõ các nội dung chưa thống nhất, nếu cơ quan trình dự thảo chuẩn bị không tốt hoặc không giải trình được các vấn đề do Ban đặt ra thì Ban báo cáo Thường trực HĐND tỉnh không đưa vào nội dung chương trình kỳ họp. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc ban hành nghị quyết, tiết kiệm thời gian kỳ họp. 

Khi xây dựng chương trình điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND đặc biệt chú trọng việc hạn chế thời gian đọc các báo cáo tại hội trường, tăng cường thời gian thảo luận. Tại kỳ họp, các báo cáo được trình bày trong khoảng thời gian đã được ấn định, chỉ đọc một số văn bản như: báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, thông báo của UBMTTQVN tỉnh, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án nhân sự tỉnh, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban được trình bày theo hướng tóm tắt. Báo cáo thẩm tra của Ban chỉ nêu những vấn đề chưa đồng ý và các kiến nghị, đề xuất chứ không đọc toàn văn… Do vậy, thời gian dành cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ nhiều hơn, đại biểu có điều kiện phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri và những vấn đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và đi vào trọng tâm, thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận Tổ,… Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để chất vấn tại kỳ họp và những nhóm vấn đề chất vấn được thông báo trước cho đại biểu và thủ trưởng đơn vị được chất vấn tại kỳ họp biết để chuẩn bị chu đáo.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện: tài liệu kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp theo trình tự nội dung, chương trình kỳ họp và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh và gửi văn bản giấy đến các đại biểu HĐND tỉnh đúng quy định. Việc trang trí hội trường, vị trí Chủ tọa kỳ họp, vị trí đại biểu, khách mời được thực hiện chu đáo, đảm bảo trang trọng, phù hợp. Việc sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ cho đại biểu và khách mời ở các huyện, thị xã, thành phố tham dự kỳ họp được thực hiện chu đáo và tiết kiệm.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND vẫn còn một số hạn chế:

Một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp có lúc chưa kịp thời, gửi chậm so với thời gian quy định,… ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Một số văn bản, tài liệu của kỳ họp đã được chuyển đến đại biểu HĐND nhưng do các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần nên việc nghiên cứu trước của đại biểu cũng không sát với nội dung chính thức khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp.

Vai trò của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa được phát huy; một số đại biểu HĐND tỉnh chưa dành 1/3 thời gian làm việc trong năm để tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu tại các buổi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn… Do cơ cấu đại biểu cho nên việc bổ sung đại biểu hoạt động chuyên trách cho HĐND tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang xin được trao đổi một số kinh nghiệm và giải pháp như sau:

Thứ nhất, đối với những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết. Đồng thời, thực hiện tốt việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết.

Thứ hai, chủ động tốt các công việc như: xác định nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND. Chủ động, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp với tinh thần, trách nhiệm; phối hợp với các cơ quan để góp ý hoàn thiện nội dung dự thảo nhằm làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp. Các tờ trình, đề án, nghị quyết phân công các Ban thẩm tra đảm bảo chất lượng.

Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của đại biểu HĐND trong việc tham gia các hoạt động của HĐND, như: Tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu, tham gia các đoàn khảo sát, giám sát…; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri để nắm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, qua đó kịp thời phản ánh đến kỳ họp HĐND hoặc chất vấn khi cần thiết.

Thứ tư, thực hiện đúng quy trình và nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban trong thẩm tra./.

Bài ảnh  VŨ HÙNG