Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 07/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 6/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, đối với các tuyến đường tỉnh, phạm vi đất dành cho đường bộ được quy định cụ thể đối với từng tuyến đường, chẳng hạn (1) Đường tỉnh 942, phạm vi đất dành cho đường bộ là 29 mét, bên phải là 13,5 mét, bên trái là 15,5 mét tính từ tim đường hiện hữu; (2) Đường tỉnh 944, phạm vi đất dành cho đường bộ là 32 mét; bên phải là 18,5 mét, bên trái là 13,5 mét tính từ tim đường hiện hữu; (3) Đường tỉnh 949, phạm vi hành lang an toàn đường bộ là 29 mét; mỗi bên là 14,5 mét tính từ tim đường hiện hữu,.....

Đối với các tuyến đường huyện, phạm vi đất dành cho đường bộ là 29 mét, mỗi bên là 14,5 mét tính từ tim đường hiện hữu. Đối với những đoạn đường đi cặp sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện có phạm vi tính từ tim đường hiện hữu đến mép bờ tự  nhiên của sông, kênh, rạch nhỏ hơn hoặc bằng 14,5 m thì phạm vi đất dành cho đường bộ tính từ tim đường hiện hữu đến mép bờ tự nhiên.

Phạm vi đất dành cho đường bộ của các tuyến đường xã là 20 mét; mỗi bên là 10 mét tính từ tim đường hiện hữu.

Phạm vi đất dành cho đường bộ của các tuyến đường quốc lộ và đường qua khu đô thị, khu quy hoạch: (1) Các tuyến đường qua khu đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn), khu quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện theo quy hoạch của cấp thẩm quyền đã phê duyệt; (2) Phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống Quốc lộ trên địa bàn của tỉnh do cơ quan quản lý đường bộ Trung ương quy định.

Được biết, Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã;

Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị;

Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30 ngày 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND, ngày 6/12/2018
Bạch Kim