Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tăng 28 bậc

Ngày đăng: 10/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(CTTĐTAG)- Ngày 02/5/2018, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Responsive image

Năm 2017 là năm thứ 6 Bộ Nội vụ thực hiện việc xếp hạng Chỉ số PAR INDEX đối với 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định dựa trên tổng số 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần. Trong số đó, 60 tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) đánh giá qua báo cáo của các tỉnh có sự thẩm định của các bộ liên quan, với số điểm tương ứng là 65.5/100; có 21 tiêu chí,  tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra xã hội học các nhóm đối tượng khác nhau, với số điểm tương ứng là 34.5/100. Đặc biệt, Chỉ số CCHC năm 2017 có sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) như một chỉ số thành phần và đóng góp tới 12% tổng số điểm tối đa để đánh giá tác động của cải cách hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 Theo kết quả đánh giá tổng hợp, Chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 77.72%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 3.08% (năm 2016 đạt 74,64%), trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2017, có 18 đơn vị đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên, tăng 04 đơn vị so với năm 2016; số đơn vị có kết quả Chỉ số dưới 70% là 03 đơn vị, giảm 12 đơn vị so với năm 2016 (15 đơn vị). Giá trị trung bình Chỉ số CCHC 2017 có xu hướng tăng lên, thể hiện kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả từng bước được nâng lên, đáng chú ý là kết quả đánh giá đã có sự đồng đều hơn giữa các đơn vị so với năm 2016.

 

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 đã có những thay đổi đáng kể so với năm 2016 khi mà sự quan tâm của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố dành cho công tác cải cách hành chính ngày càng nhiều.

 
Riêng An Giang, năm 2017 An Giang xếp 08/63 tỉnh, thành trong cả nước, đạt 83,54 điểm (tăng 10,65 điểm so với năm 2016), tăng bậc 28 bậc so năm 2016 (năm 2016 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành). Với kết quả này, An Giang thuộc nhóm A và xếp hạng 1/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính cho thấy sự nỗ lực cố gắng của tỉnh trong triển khai công tác cải cách hành chính, phản ánh kết quả cải cách hành chính ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Đặc biệt là sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương, phản ánh được những tác động tích cực của cải cách hành chính tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là tín hiệu vui cho An Giang khi các chỉ số năng lực cạnh canh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) đều tăng hạng so với năm 2016./.

Thanh Hùng - Hạnh Châu