Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công thông qua Tiêu chuẩn ISO 9001

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Nhằm cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tỉnh An Giang đã tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh. UBND tỉnh An Giang đã triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 

Bước đầu, Hệ thống quản lý chất lượng giúp An Giang nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính.

Chính phủ có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 5/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 là mô hình quản lý chất lượng được xác định như một công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hoá các quy trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức làm việc; giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Sau 5 năm triển khai Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, An Giang đã có 100% đơn vị cấp tỉnh (gồm: 22/22 sở, ngành và 13/13 Chi cục thuộc sở) đã thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và 100% UBND cấp huyện (gồm 11/11 huyện, thị xã, thành phố) thực hiện việc công bố Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện An Giang có 67,95% UBND cấp xã (gồm 106 UBND cấp xã/156 UBND cấp xã) đã thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trong 106 UBND cấp xã công bố hệ thống quản lý chất lượng, có 78 UBND cấp xã áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và 28 UBND cấp xã đang áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Trong năm 2019, tỉnh An Giang tiếp tục xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho 25 UBND xã thuộc huyện biên giới An Phú và năm 2020, tiếp tục thực hiện cho 25 xã của hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 vào các cơ quan hành chính nhà nước tại An Giang bước đầu đã tạo được thói quen cho cán bộ, công chức làm việc khoa học, hiệu quả. Thông qua hệ thống quản lý chất lượng, các đơn vị đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo cơ quan điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai minh bạch; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng người, đúng thẩm quyền.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn cho biết, với quyết tâm giảm 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cuối năm 2016, ngành Y tế tỉnh đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đến nay hệ thống quản lý chất lượng đã mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức, hạn chế tình trạng đùn đẩy công việc và trách nhiệm lẫn nhau. Ông Tuấn khẳng định: “Hệ thống quản lý chất lượng bước đầu cũng đã tăng tính minh bạch và tiếp cận thông tin cho công dân và những vấn đề phát sinh trong công tác sẽ được lãnh đạo ngành bàn bạc, trao đổi và hướng dẫn lại cho cán bộ, công chức các bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời, không để tình trạng giải quyết công việc, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính bị chậm trễ...”.

Ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang khẳng định, việc đưa Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước bảo đảm minh bạch, công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho các tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan; từ đó chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành kịp thời và phân địch rõ trách nhiệm, quyền hạn từng cá nhân, đơn vị trong cơ quan hành chính nhà nước. Việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công; tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính 

Tại An Giang, các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng ISO 9001 bước đầu đã phát huy hiệu quả như, hệ thống văn bản, quy trình xử công việc của các cơ quan hành chính nhà nước được rà soát thường xuyên và kịp thời loại bỏ những văn bản, thủ tục hết hiệu lực, không hiệu quả... Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 còn phù hợp với các văn bản pháp quy, đảm bảo minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, không rõ người, rõ việc; nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang bước đầu đã góp phần cải cách hành chính, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức đối với người dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao. Ông Tầng Phú An khẳng định: “Việc đẩy mạnh hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan và giúp nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Năm 2018, An Giang xếp 8/63 tỉnh, thành trong cả nước".

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng góp phần tích cực giúp các cơ quan hành chính nhà nước tại An Giang đổi mới trong tác phong và lề lối thực hiện và xử lý công việc, nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan nhà nước. Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tạo điều kiện thuận lợi để An Giang ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, góp phần thúc đẩy tốc độ chất lượng giải quyết công việc, thúc đẩy việc xây dựng chế độ một cửa và một cửa liên thông tại UBND các cấp.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo UBND tỉnh An Giang, hiện một số cơ quan dù đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO hiệu quả, nhưng chất lượng chưa cao. Việc áp dụng ISO còn khá mới nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ của cán bộ, công chức trong việc tiếp thu và vận dụng vào thực tế công việc của đơn vị. Bên cạnh đó, một số UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn như: Trình độ cán bộ không đồng đều, hệ thống mạng tra cứu văn bản, quy trình, thủ tục hành chính bị lỗi, thủ tục hành chính còn thực hiện tắt, bỏ bước…

Để nâng cao hiệu quả xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tập huấn, hội thảo để nâng cao chất lượng duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015; tăng cường công tác phối hợp, kết hợp bộ quy trình ISO với các bộ thủ tục hành chính của cơ quan, ngành để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư, người dân để nắm bắt và hiểu rõ hiệu quả và lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Quang Minh