Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019 kết hợp quán triệt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 05/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sáng 05/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 6/2019, kết hợp quán triệt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Responsive image

Đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 10 điểm cầu huyện.

Responsive image

Tại hội nghị, đồng chí Lê Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau hai ngày làm việc (từ 16 đến 18/5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm: Kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã thống nhất với các nội dung tuyên truyền trong tháng 6/2019 của các báo cáo viên, đồng thời đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần triển khai một số vấn đề cụ thể như:  Quan tâm tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền phổ biến những thông tin trọng tâm của kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14 đang diễn ra; các hoạt động đối ngoại quan trọng và tình hình kinh tế xã hội cần tập trung nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng; tiếp tục quan tâm và tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời cần tập trung tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy trong tháng 6 thật quyết liệt, nhằm ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy một cách hiệu quả. Yêu cầu các báo cáo viên và tuyên truyền viên cần tập trung nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng các định hướng trong thời gian tới đến cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp./.

Như Hùng