Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại An Giang

Ngày đăng: 26/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sáng ngày 26/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh An Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018.

Responsive image

Quang cảnh buổi làm việc

 Tiếp đoàn làm việc, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ Tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

 Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, tỉnh hiện có 15 quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, trong giai đoạn 2013-2018, các quỹ tài chính ngoài ngân sách đã huy động thêm nguồn lực tài chính để thực hiện những mục tiêu nhất định, một số quỹ đã huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người lao động, huy động được sự tài trợ của các tổ chức quốc tế qua đó có thêm được nguồn lực tài chính phục vụ cho các mục tiêu của cộng đồng hoặc của ngành, lĩnh vực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, một số quỹ tài chính thực hiện mục tiêu hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Responsive image

Trình bày báo cáo của đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Việc huy động thêm nguồn lực tài chính cho một số nhiệm vụ chi đã có tác động tích cực trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa, đồng thời giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội phát sinh. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước đã góp phần tích cực trong việc tập trung nguồn lực tài chính xã hội nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực anh sinh xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, hưu trí, giao thông, an ninh quốc phòng tại địa phương…cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc huy động vốn của một số quỹ tài chính nhà nước còn hạn chế, chủ yếu là từ ngân sách nhà nước và một phần huy động, vận động từ các nguồn tài chính của các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp trong dân cư.

Bên cạnh còn một số hạn chế, bất cập như đối với quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng, nhất là BHXH tự nguyện, độ bao phủ BHXH tăng chậm, số người hưởng BHXH một lần tăng nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ, gian lận. trục lợi BHXH chậm được khắc phục, chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn bó với thị trường lao động, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thường xuyên bị bội chi, việc vận động người dân tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn. 

Hoạt động Quỹ Đầu tư và phát triển chủ yếu là cho vay, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của quỹ như huy động vốn, góp vốn, nguồn vốn hoạt động của quỹ thấp chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay các dự án hạ tầng có quy mô lớn. Đối với quỹ Bảo vệ môi trường, hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cơ chế trích nộp các khoản phí cũng chưa có hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiển ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Thông qua buổi làm việc, UBND tỉnh đã kiến nghị một số vấn đề của tỉnh như:  Đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và  Môi trường nghiên cứu sớm hoàn thiện hành lang pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và quy chế mẫu về cơ chế tài chính cho Quỹ bảo vệ môi trường địa phương đồng thời đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hướng dẫn về khung pháp lý và quy trình nghiệp vụ cho vay ưu đãi, tài trợ và cơ chế ủy thác nhận ủy thác về nguồn vốn của Quỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ hoạt động. Nghiên cứu, ban hành một hệ thống khung pháp luật thống nhất điều chỉnh hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách như cơ chế tài chính của Quỹ, cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chung của quỹ, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách để nâng cao hiệu quả hoạt động, tính độc lập, khả năng tự cân đối của các quỹ, hạn chế tài trợ từ ngân sách nhà nước.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc Hội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội đã thống nhất và đánh giá cao những nỗ lực của An Giang trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại Quỹ của An Giang./.

Như Hùng