Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thống nhất nút giao và hướng tuyến đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang

Ngày đăng: 12/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cửu Long về hướng tuyến, các điểm khống chế, tĩnh không thông thuyền, tĩnh không đường chui của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với Tổng Công ty ĐTPT và QLDA Hạ tầng GT Cửu Long về nút giao và hướng tuyến của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang. 

Điểm đầu là cuối đường tránh QL91 qua thành phố Châu Đốc tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điểm cuối giao với QL80 (ranh tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ) tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị Tư vấn làm việc thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang và UBND thành phố Châu Đốc; UBND huyện Thoại Sơn, Châu Thành và Châu Phú để thỏa thuận về tĩnh không thông thuyền, tĩnh không đường chui và các điểm khống chế. Trên cơ sở đó, giao Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi Tổng Công ty Cửu Long để thỏa thuận theo quy định. 

Đề nghị Tổng Công ty Cửu Long nghiên cứu làm đường cao tốc theo phương án đường trên cao để hạn chế việc ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng, giao thông, thủy lợi,.../.

Phan Thanh

Nguồn: Thông báo kết luận số 370 /TB-VPUBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang