Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 12/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 12/7/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh về giải pháp duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:

Responsive image

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm trả lời chất vấn 

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 50/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đạt tỷ lệ 42,02%, số tiêu chí đạt bình quân của xã toàn tỉnh là 14,50 tiêu chí/xã; Không có xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Có 03 đơn vị cấp huyện (thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và huyện Thoại Sơn) có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, thành phố Châu Đốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, thành phố Long Xuyên đã hoàn hoàn thiện hồ sơ và được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất 100% thông qua để trình Thủ tường Chỉnh phủ công nhận thành phố hoàn thành vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đối với huyện Thoại Sơn, đã được tổ công tác liên ngành trung ương đến khảo sát, kiểm tra hồ sơ và Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương đã tổ chức họp xét, thẩm định thống nhất 100% thông qua hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận “huyện nông thôn mới” năm 2018.

Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; mạng lưới trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường; lao động được giải quyết việc làm ổn định hằng năm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình khác ngày càng đi vào chiều sâu. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, đầu tư nâng cấp, tôn tạo và đưa vào khai thác. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn luôn được cải thiện.

Thu nhập bình quân đầu người trên năm khu vực nông thôn năm 2018 đạt 40,7 triệu đồng/người/năm, tăng 13,15 triệu đồng so năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm bình quân hàng năm 1,34%. Các chỉ tiêu khác cũng có bước phát triển tốt. Nông nghiệp, nông thôn của tỉnh có những bước đổi thay căn bản, toàn diện. Bộ mặt nông thôn khang trang; Cảnh quan nông thôn, vệ sinh môi trường được cải thiện (các địa phương có nhiều cách làm hay, các mô hình có hiệu quả: hàng rào cây xanh, các tuyến đường hoa, mô hình thu gom rác thải,…); đời sống người dân được nâng lên; kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng của các xã đạt chuẩn, các tuyến giao thông, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư nâng cấp; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, tham gia bảo hiểm xã hội đều tăng. 

Các cấp ủy và chính quyền luôn quan tâm thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh luôn được thực hiện thường xuyên. Hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, nhất là các khu vực trọng điểm biên giới, miền núi.

Đối với công tác duy trì, nâng chất các xã nông thôn mới, Sở Nông nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã được công nhận đạt chuẩn “nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. 

Sau một năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 135-TB/TU ngày 01/3/2018 của Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác kiểm tra các xã  đạt chuẩn về kết quả duy trì, nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh phân công các đơn vị có liên quan trực tiếp hỗ trợ các xã thực hiện cập nhật, duy trì, nâng cao tiêu chí, chỉ tiêu theo quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016, kết quả cụ thể như sau: Số xã đạt 19/19 tiêu chí: 29/33 xã (tăng 10 xã so với cuối năm 2017); Số xã đạt 18 tiêu chí: 3 xã (không thay đổi so với cuối năm 2017); Số xã đạt 17 tiêu chí: 1 xã (giảm 6 xã so với cuối năm 2017); Không có xã đạt dưới 17 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với cuối năm 2017 (14 tiêu chí).

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn có vai trò quan trọng trong thực hiệm xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều mô hình liên kết trong sản xuất lúa, rau màu, dần dần là những mô hình gọi là cánh đồng mẫu lớn, và bây giờ là cánh đồng lớn nhằm tạo ra sản lượng lúa hàng hóa đủ lớn, đồng nhất về chất lượng, tiết kiệm chi phí và quan trọng hơn là giải quyết vấn đề khó khăn trong tiêu thụ nông sản cho nông dân nên rất được chính quyền địa phương và người dân đồng tình ủng hộ; Tăng cường công tác mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Các hợp tác xã ngày càng được củng cố, mô hình hợp tác xã kiểu mới dần dần được định hình đại diện và dẫn dắt hộ sản xuất ký hợp đồng với doanh nghiệp, sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, theo nhu cầu thị trường. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp bắt đầu chú ý đến việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo mô hình của công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, mô hình này HTX thực hiện các dịch vụ trong liên kết sản xuất vùng nguyên liệu của doanh nghiệp và hộ dân.

Các chính sách hỗ trợ cho Nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng và xây dựng hệ thống kho dự trữ lúa và máy móc, thiết bị đồng bộ kèm theo (máy sấy, dây chuyền xay xát lúa, máy đánh bóng gạo) là cơ sở thu mua tạm trữ tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân; đồng thời cũng tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy trong nước đầu tư theo chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân; 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn thách thức như: Thị trường biến động khó lường, nhất là thị trường quốc tế, các tiêu chuẩn kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt hơn. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong tỉnh còn ít. Dù đã có nhiều nổ lực trong công tác đầu tư kết cấu hạ tầng, nhưng hạ tầng của An Giang vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và còn kém so với các vùng miền khác, một số vùng giao thông thủy lợi nội đồng trong tỉnh cũng chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện, nhất là hệ thống đê bao, cống bọng để phục vụ cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nói chung và chuyển dịch cơ cấu cây trồng nói riêng.

Mô hình Cánh đồng lớn ngày càng mở rộng, cùng với việc xác định vai trò then chốt là kinh tế hợp tác trong liên kết sản xuất, nhưng các doanh nghiệp tham gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, các HTX kiểu mới cũng đang trong quá trình hình thành, các nhân tố tham gia chưa tiếp cận được cơ chế chính sách liên quan. Chuỗi giá trị lúa, gạo qua nhiều trung gian và sản xuất tách rời tiêu thụ, cung cấp chưa đáp ứng nhu cầu, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, lợi ích của các tác nhân trong chuỗi không tương xứng với sự đóng góp ở mỗi công đoạn. Việc xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản còn hạn chế.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong điều kiện giá cả thị trường không ổn định như hiện nay cũng ảnh hưởng quá trình xây dựng nông thôn mới; do đó trong thời gian tới cần tập trung các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

Cần chú ý phát triển sản xuất theo chiều sâu nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất sản xuất; phát triển kinh tế nông nghiệp và sản xuất phải gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường công tác mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng thu nhập người nông dân. Song song đó, tổ chức lại sản xuất thông qua xây dựng đề án củng cố hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với cánh đồng lớn.

Chuyển đổi tư duy từ phát triển sản xuất sang phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả; góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chính sách “Tam nông”.

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, đặt biệt là theo nhu cầu thị trường, trong đó lấy doanh nghiệp và nông dân làm trọng tâm. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo bằng các chính sách đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp, nông dân và các thành phần tham gia cùng phát triển. 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo 3 trục sản phẩm: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm địa phương (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”).

Tập trung mạnh mời gọi, thu hút đầu tư, lấy ứng dụng khoa học - công nghệ làm khâu đột phá; đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đảo tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và nông dân. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới./.

Bài, ảnh  :VŨ HÙNG