Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát triển đô thị, thị trấn Chợ Mới

Ngày đăng: 12/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Những năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân huyên Chợ Mới đã tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị Chợ Mới, đến nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã và đang được đầu tư, đáp ứng ngày một tốt hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đô thị. Từ đó, tốc độ đô thị hóa của thị trấn Chợ Mới phát triển nhanh, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, nhiều công trình kiến trúc, quy hoạch chung thị trấn Chợ Mới đã phát huy hiệu quả.

Responsive image

Một góc đô thị thị trấn Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới mở rộng có Tỉnh lộ 942 kết nối các đô thị dọc bờ Tây sông Tiền, tuyến giao thông quốc gia N1 qua, cùng các tuyến đường thủy quan trọng kết nối các cảng nước sâu trong tương lai. Hiện tại đô thị thị trấn Chợ Mới đã phát triển theo hướng trải dài theo tuyến Tỉnh lộ 942 vượt qua ranh giới hành chính hiện hữu với mật độ dân cư cao. Tỉnh lộ 942 là tuyến đường bộ quan trọng góp phần đưa hoạt động giao thông, vận chuyển hàng hóa độ thị Chợ Mới thông suốt, đây cũng là cầu nối giao thương quan trọng với các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn thông tin: "Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xác định là khâu đột phá để phát triển kinh tế. Mỗi năm, thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư nhiều công trình trọng điểm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển như: nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, hồ bơi… Nhiều tuyến phố được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang, là các tuyến giao thông chính như: cầu Chợ Mới - Tân Long (nối liền tỉnh Đồng Tháp), nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Lê Lợi, đường dẫn cầu ông Chưởng được đầu tư mới... đạt tuyến phố văn minh. Trên địa bàn đô thị có nhiều dự án đã và đang được triển khai đầu tư như: quy hoạch chi tiết khu Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh; siêu thị Co.op mart, khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1 và Chợ Mới 2...".

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị Chợ Mới liên tục đạt mức cao, đạt bình quân 10,04%/năm (giai đoạn 2016-2018). Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, có sự chuyển dịch phù hợp với xu thế chung của toàn tỉnh, tăng tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế của đô thị Chợ Mới năm 2018: nông, lâm - ngư nghiệp 33,6%; công nghiệp-xây dựng 14,2%; thương mại-dịch vụ 52,2%. GDP bình quân đầu người năm 2016 46,8 triệu đồng, năm 2018 tăng lên 58,93 triệu đồng. Hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 399 tỷ đồng, chiếm 13,47% tỷ trọng cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2018 đạt 9,99 %/năm.  

Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Trần Hồng Bon cho biết: Hiện nay, thị trấn mở rộng có hơn 100 cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp sản xuất thép, đóng tàu sắt, sản xuất khô, vận tải, nhà hàng... đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động, phát triển kinh tế địa phương. Kéo theo giá trị thương mại-dịch vụ đạt 1.595 tỷ đồng/năm, chiếm 53,83% tỷ trọng cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 12,26%/năm. Giá trị gia tăng ngành nông – lâm - ngư nghiệp đạt 969 tỷ đồng, chiếm 32,7% tỷ trọng cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 6,84%/năm.

Đô thị Chợ Mới đã có những bước thay đổi đáng kể về cơ cấu kinh tế theo sự phát triển phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Năm 2018, tổng thu ngân sách đô thị Chợ Mới 48,9 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 45,1 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt qua các năm, hiện còn 2,35%.

Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới (huyện Chợ Mới) đến năm 2035 đã xác định đô thị Chợ Mới là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại dịch vụ của huyện và là đô thị trung tâm tiểu vùng II - trung tâm đầu mối, cung cấp dịch vụ phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản; phát triển du lịch của tỉnh. 

Ông Viễn chia sẻ: "Để phát triển đúng quy hoạch, thời gian tới UBND huyện sẽ tập trung phát triển đô thị Chợ Mới đến năm 2035 phải phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2017-2020 và khả năng huy động nguồn lực tại địa phương. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quán triệt quan điểm phát triển đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cụ thể hóa được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển đô thị đã được Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể hóa định hướng phát triển trong quy hoạch chung đô thị Chợ Mới đến năm 2035, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới"

Chợ Mới sắp xếp, hình thành và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ theo định hướng quy hoạch chung đô thị Chợ Mới đến năm 2035 đã được duyệt, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phát triển hạ tầng như: thương mại-dịch vụ, giao thông, công nghiệp-sử dụng đất… Đảm bảo tính đồng bộ thống nhất về xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện chương trình từ Trung ương, phân cấp đến địa phương. Nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chính quyền đô thị, các cơ quan chuyên môn cũng như đối với cộng đồng dân cư. Phối hợp lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án, đang thực hiện hoặc đã được phê duyệt liên quan đến phát triển đô thị. Các chương trình kế hoạch phát triển đô thị phải được tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị. Phát huy thế mạnh của khoa học công nghệ trong nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị.

UBND huyện Chợ Mới còn định hướng phát triển theo từng giai đoạn. Từ năm 2019-2025: phát triển đô thị đáp ứng theo tiêu chuẩn tối thiểu của đô thị loại IV về đánh giá phân loại đô thị theo định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh được phê duyệt. Từ năm 2026-2035 và tầm nhìn đến năm 205 phát triển đô thị đáp ứng và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn còn yếu của đô thị loại IV; hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại III.
Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại IV” đã được HĐND tỉnh thông qua tháng 7 - 2019. Thị trấn Chợ Mới mở rộng có thế mạnh thương mại - dịch vụ, nguồn lực thúc đẩy kinh tế, xã hội đô thị phát triển. Ngoài ra, thị trấn Chợ Mới còn là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản; phát triển du lịch.

Theo quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị đều xác định nâng cấp đô thị Chợ Mới lên đô thị loại IV trước năm 2020. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị Chợ Mới (huyện Chợ Mới) đến năm 2035 đã xác định tính chất đô thị Chợ Mới là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại dịch vụ của huyện Chợ Mới và là đô thị trung tâm tiểu vùng II - trung tâm đầu mối, cung cấp dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp-thủy sản tỉnh An Giang. 

Với vai trò và vị trí quan trọng đó, theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy: việc đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV là rất cần thiết. Đây là cơ sở góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị cao hơn, nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị và phát triển kinh tế./.

 Bài, ảnh: HẠNH CHÂU