Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Họp thống nhất các nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 24/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)- Sáng ngày 24/6/2019, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh nhằm thống nhất một số nội dung có liên quan đến các tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.

Tại cuộc họp, các ý kiến đã thảo luận, đóng góp đối với các tờ trình của UBND tỉnh về: Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Qua đó nhằm xem xét, đánh giá về sự phù hợp về mặt nội dung của các tờ trình đối với đường lối, chủ trương, chính sách và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cũng như nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau./.

VŨ HÙNG