Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 11/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 11/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 11 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo chương trình của ngày làm việc đầu tiên có các nội dung, cụ thể như sau:

Responsive image

Đồng chí Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 11 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh Võ Anh Kiệt; Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ có Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. 

Tiếp theo Sở Tư pháp sẽ thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. Các tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019 - 2020; Tờ trình quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tại tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua tờ trình hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua các tờ trình: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Tờ trình về việc đổi tên trường học trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng thông qua các tờ trình đề nghị thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III” và đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Tờ trình quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế thông qua các tờ trình: quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý; Quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua các tờ trình: Đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn;  Đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình, Châu Thành.

Tiếp theo Chương trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Kỳ họp cũng nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Tin, ảnh VŨ HÙNG