Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 12/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, liên quan đối với nội dung cử tri đề nghị có giải pháp mở thêm cụm tuyến dân cư.

Vấn đề này Sở Xây dựng trả lời như sau:

Trước tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, gây sạt lở dọc theo các tuyến sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao… ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp các Sở, ngành trình UBND tỉnh danh mục 29 cụm, tuyến cần đầu tư xây dựng để di dời 6.930 hộ hộ dân vào nơi ở an toàn tập trung tại các huyện, thị đầu nguồn và có nguy cơ xảy ra sạt lở cao trên cơ sở xác định thứ tự ưu tiên theo cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên & Môi trường như: huyện An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Và chia làm 03 nhóm để tiếp cận nguồn vốn như sau:

Nhóm 1: gồm 08 cụm, tuyến, bao gồm cụm dân cư ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Chợ Mới làm chủ đầu tư, 07 cụm còn lại giao Sở Nông nghiệp chủ trì lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Hiện Sở Nông nghiệp đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm 07 cụm, tuyến với tổng diện tích 591.688 m2 bố trí cho 2.747 hộ dân và Sở Kế hoạch đầu tư đã có báo cáo kết quả thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp lập các thủ tục hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo.

Nhóm 2: Các dự án có khả năng kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện để xem xét, mời gọi đầu tư và đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện.

Nhóm 3: các cụm, tuyến dân cư còn lại, giao Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu thực hiện theo Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 kéo dài.

Hiện nay, theo Quyết định số 714/QĐ-TTg, ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, Chính phủ giao cho các địa phương phải tự chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, UBND tỉnh đã có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được cơ chế xã hội hóa, mời gọi sự tham gia của các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư nhằm sớm hỗ trợ cho người dân vùng lũ, sạt lở có nơi ở ổn định và Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 11662/VPCP-CN ngày 29/11/2018, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến …“UBND tỉnh An Giang chủ động bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án di dân khẩn cấp phòng chống sạt lở, xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ.. Đồng thời chỉ đạo giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 để xử lý dứt điểm các tồn tại trong 02 năm (2019-2020)”.

Ngày 10/5/2019, tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng tại An Giang, Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã , thành phố tiếp tục đề xuất, báo cáo Bộ Xây kiến nghị Chính phủ bổ sung nội dung cho cơ chế xã hội hóa, cơ chế chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc mời gọi đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và đã được Đoàn công tác ghi nhận bổ sung vào nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg hiện nay đang gửi lấy ý kiến của UBND và các Bộ, ngành để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Sau khi được Chính phủ phê duyệt cơ chế xã hội hóa, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành để đề xuất UBND tỉnh mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh./.

VŨ HÙNG