Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: công nhận 04 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019

Ngày đăng: 20/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Căn cứ đề nghị của UBND thị xã Tân Châu và UBND các huyện Châu Thành, Tịnh Biên, Phú Tân và Tri Tôn về việc thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019. Đoàn Thẩm định tỉnh đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới của 04 xã thuộc 04 huyện; kết quả thẩm định: 04/04 xã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu;

Ngày 30/08/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Cuộc họp do ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định tỉnh chủ trì. Sau khi thông qua báo cáo kết quả thẩm định, thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết; kết quả 04/04xã An Hòa, Nhơn Hưng, Lương Phi và Châu Phong đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý (21/21 phiếu), đủ điều kiện đề nghị công nhận xã nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (có ít nhất 90% phiếu thống nhất). 

Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định công nhận xã An Hòa huyện Châu Thành, xã Nhơn Hưng huyện Tịnh Biên, xã Lương Phi huyện Tri Tôn và xã Châu Phong thị xã Tân Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các xã được công nhận phải tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới”.

Minh Thư