Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Họp thảo luận Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh

Ngày đăng: 24/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tỉnh khóa IX, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Responsive image

Theo nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tăng trưởng ổn định, chất lượng ngày một cải thiện, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có vốn để sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của địa phương vẫn còn hạn chế.

Từ khi triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 25,7 tỷ đồng, chiếm 3,52% tổng nguồn vốn tăng trưởng. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… được tiếp cận nguồn vốn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, bảo tồn làng nghề truyền thống và phát triển thủ công mỹ nghệ, chung tay thực hiện chương trình nông thôn mới. 

Mặc dù được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trên địa bàn, tuy nhiên nguồn ngân sách địa phương chuyển ủy thác sang chưa đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi trong nhân dân. Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang, hàng năm nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh từ 250 đến 300 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 50 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người dân lao động trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cân đối ngân sách ủy thác cho Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh An Giang ít nhất hàng năm 20 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh. 

Từ những nội dung nêu trên, có thể nhận thấy việc tăng cường ủy thác nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang là rất cần thiết, và đáp ứng được nhu cầu giải quyết việc làm trong nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững cho tỉnh. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất việc “ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm mỗi năm ít nhất 20 tỷ đồng”, nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, bảo đảm nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có một số ý kiến góp ý về mặt hình thức và nội dung của tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Tin, ảnh VŨ HÙNG