Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 15/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh

Tải về TỜ TRÌNH Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở thông tin và truyền thông. Theo đó, Phòng Bưu chính – Viễn thông sáp nhập vào phòng Công nghệ Thông tin do các chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đổi tên thành phòng Công nghệ Thông - Bưu chính, Viễn thông. Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định, đồng thời thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Các Sở ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua địa chỉ: số 01, đường Lê Hồng phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (hoặc qua địa chỉ email plhyen@angiang.gov.vn) trước ngày 22/11/2019 để tổng hợp và tổ chức thẩm định theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./.

các tin khác