Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày đăng: 11/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 62 Luật Công chứng năm 2014, Sở Tư pháp đã soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để bảo đảm trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 10/9/2020.

2. Đề nghị Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Hội Công chứng viên; các tổ chức hành nghề công chứng tham gia ý kiến dự thảo Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 19/8/2020.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Tư pháp tỉnh An Giang (Phòng Bổ trợ tư pháp), số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.853835

- Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: sotuphap@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tư pháp (http://sotuphap.angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1015/STP-BTTP Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo lần 1 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quy chế ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác