Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đổi mã đối tượng và mức hưởng đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Ngày đăng: 02/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có hướng dẫn cấp và chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT.

Responsive image

Tư vấn tại nhà quyền lợi người dân tham gia bảo hiểm y tế

Việc chuyển đổi là để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Từ năm 2018, trên thẻ BHYT sẽ không ghi thời hạn đến của thẻ. Còn từ ngày 1-1-2019, sẽ không thực hiện in, cấp lại thẻ, trừ trường hợp cấp lại, cấp đổi do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ. Tuy nhiên, theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, một số đối tượng được cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi.

Trường hợp người tham gia BHYT đề nghị cấp lại, đổi thẻ nếu không thay đổi thông tin thì đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục. 

Trường hợp chỉ lập danh sách đổi thẻ BHYT cho các đối tượng: đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 cho đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng Cựu chiến binh quy định tại khoản 4, điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã HK3 cho đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc hai trường hợp được cấp mã đối tượng HN (người thuộc hộ nghèo không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 9, điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP); đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã ND4 cho đối tượng người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở; đổi mức hưởng trên thẻ từ mã CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp người tham gia đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, BHXH rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng, danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng chưa đúng quy định mới, thì đổi thẻ theo mức hưởng cao nhất được áp dụng từ ngày 1-12-2018.

BHXH Việt Nam vừa hướng dẫn quy định về mức hưởng BHYT: một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định, mức hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Đồng thời lưu ý về việc đổi mã hưởng BHYT đối với người có công với cách mạng, theo quy định tại khoản 2 điều 22 Luật BHYT, người tham gia kháng chiến đồng thời là người có công thì mức hưởng BHYT theo người có công với cách mạng (mã hưởng BHYT là 2). Về việc đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Cựu chiến binh, theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia kháng chiến đồng thời là Cựu chiến binh thì mức hưởng BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh (mã hưởng BHYT là 2).

HẠNH CHÂU