Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành học tập và làm theo lời Bác

Ngày đăng: 19/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Những việc làm thiết thực theo lời Bác dạy đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Responsive image

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 được huyện Châu Thành triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các nội dung quan trọng được lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đánh giá, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các chi, đảng bộ cơ sở có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt Chi bộ, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời, “thấu lý, đạt tình”, có trách nhiệm. Từ đó, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Responsive image

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện Châu Thành xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhân rộng, như: đối thoại với dân, cải cách hành chính, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ; xây cầu, đắp đường; lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn... Học Bác đức tính “gần dân”, “trọng dân”, huyện Châu Thành duy trì thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Noi theo gương Bác, huyện Châu Thành quan tâm thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm longười nghèo bằng nhiều hình thức. Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, nâng cao đời sống người dân. Nhiều cá nhân, gia đình, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, tiêu biểu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống tham ô, tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU