Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày đăng: 19/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 15-3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Ảnh: internet

Trong đó, xác định người chấp hành xong án phạt tù cần được giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Theo Kế hoạch, để bảo đảm đời sống cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có được cuộc sống ổn định và hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội, từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng: 

Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Kế hoạch số 646/KHUBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh, giúp họ sớm ổn định cuộc sống; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với thành phần, giới tính, độ tuổi và tình hình thực tế; Xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định; Cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu đúng theo quy định của luật; hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù làm các thủ tục xóa án tích khi có đủ điều kiện.

Huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn lực khác của địa phương để thành lập quỹ hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ được vay vốn để lao động sản xuất, tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống; Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Cạnh đó, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh là đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Trong từng giai đoạn, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù... Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù./.

Nguồn: KH số 113/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh

Phùng Nhung