Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

Ngày đăng: 18/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Nhằm tiếp tục phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 từ 05% đến 10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-ATGT ngày 14/01/2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Theo đó, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT từ tỉnh đến tận xã, phường, thị trấn; Kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và mô tô, xe gắn máy;  Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT,…

Các giải pháp trọng tâm cần thực hiện gồm:

Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hoá giao thông.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. 

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư, hiện đại hoá phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa.

Phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa Cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát kết hợp giữa xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu./.

Bạch Kim

Nguồn: Kế hoạch số 01/KH-ATGT ngày 14/01/2019