Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội Luật gia thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Ngày đăng: 14/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Ngày 11/01/2019, Hội Luật gia thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018.

Trong năm qua, các cấp Hội Luật gia thành phố đã tích cực tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Hội. Về công tác xây dựng pháp luật các Chi Hội Luật gia phường, xã và Phòng Tư pháp đã tham gia thẩm định và đóng góp 1.319 dự thảo văn bản giúp UBND ban hành đảm bảo công tác quản lý, điều hành tại các địa phương hiệu lực, hiệu quả…Thường trực thành Hội và các Chi hội ngành thành phố tham gia góp ý 06 dự thảo Luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án Hình sự; Luật quản lý thuế; Luật kiến trúc (sửa đổi), các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản; về phân cấp quản lý tài sản công thuộc địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác… Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Long Xuyên đạt kết quả cao, các Chi hội luật gia cơ sở tổ chức được 28 lớp triển khai văn bản pháp luật mới có 1.546 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ đoàn thể phường, xã, khóm ấp, Tổ trưởng Tổ tự quản tham dự, trong đó, có 518 lượt luật gia tham dự. Thường trực thành Hội phối hợp trung tâm tư vấn tỉnh Hội tổ chức 02 lớp cho 65 luật gia các Chi hội cơ sở về Luật trợ giúp pháp lý 2017, những điểm mới của Bộ Luật Hình sự và kỹ năng tư vấn pháp luật và tổ chức 01 lớp 50 Luật gia, cán bộ đoàn thể phường, khóm, ấp, Tổ trưởng Tổ tự quản nội dung pháp luật Việt Nam về thực hiện quyên chính trị, dân sự Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự..và Luật An ninh mạng, dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt….Bên cạnh, các Chi hội phường, xã còn tổ chức sinh hoạt, học tập 1.022 cuộc có 28.618 lượt người dân tham dự; phối hợp đài phát thanh địa phương phát các bản tin pháp luật được 2.229 giờ..

Năm 2018, hội viên các Chi hội cơ sở đã tư vấn được 544 trường hợp miễn phí, viết giúp cho công dân 243 loại biểu mẫu; Thường trực thành Hội phối hợp Phòng Tư pháp và UBND phường, xã tổ chức 06 điểm tư vấn lưu động cho 275 lượt người tham dự và đã trợ giúp cụ thể 23 trường hợp về thủ tục khởi kiện, tranh chấp hợp đồng, ly hôn, chia tài sản…Đặc biệt Chủ tịch thành Hội tham gia đoàn của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 06 điểm tư vấn lưu động tại 03 huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành và đã tư vấn cho  13 trường hợp…Các Chi hội cơ sở phối hợp UBND phường, xã tư vấn giải quyết 428 đơn thư khiếu nại của công dân…Thành phố Long Xuyên có 42 hội viên là hòa giải viên đã tham gia cùng Tổ hòa giải khóm, ấp đã hòa giải thành trên 80% các vụ việc góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm, thành Hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đã phối hợp với UBND, các ngành bố trí Chi hội trưởng, Chi hội phó do có sự thay đổi (luân chuyển công tác, nghỉ hưu..) để tổ chức Đại hội và đã có 18/18 Chi hội cơ sở đạt 100% và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Song song, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, các Chi hội đã kết nạp mới 50 hội viên, nâng tổng số toàn thành Hội lên 242 hội viên sinh hoạt.

 Với thành tích đạt được, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập  thể và 01 cá nhân; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen 03 tập thể và 03 cá nhân./.
VÕ PHƯỚC