Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Trên 2,9 tỷ đồng phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019-2020

Ngày đăng: 03/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 28/12/2018 về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2020. Với các nội dung cụ thể như sau:

Responsive image

ảnh minh họa – nguồn: baoangiang.com.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn; mỗi lớp 30 học viên; địa điểm tổ chức tại huyện; nội dung đào tạo: nâng cao tay nghề và truyền nghề, kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật sản xuất cho lao động nông thôn, cơ sở sản xuất, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), doanh nghiệp (DN) trong các làng nghề, ngành nghề nông thôn. 

Hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng 08 mô hình trình diễn sản xuất cho các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn có hiệu quả và thân thiện môi trường. (Tiêu chí lựa chọn: Xã, thị trấn có các sản phẩm thuộc làng nghề, làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc sản ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đối tượng hỗ trợ: Các hộ có sản xuất sản phẩm thuộc làng nghề, làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc sản ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã, thị trấn; hộ có lao động siêng năng, cần cù, chịu khó và có vốn đối ứng; kinh phí hỗ trợ: Tối đa 50% nhưng không quá 75 triệu đồng/làng nghề, làng nghề truyền thống và ngành nghề nông thôn). 

Phục dựng 03 điểm sản xuất sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn phục vụ du lịch, kinh phí tối đa 50 triệu đồng/điểm. (Tiêu chí lựa chọn: Các làng nghề, ngành nghề nông thôn nằm trên tuor, tuyến du lịch của tỉnh.)

Phối hợp Báo An Giang thực hiện 08 chuyên mục tuyên truyền các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn; Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có liên quan đến làng nghề, ngành nghề nông. Hỗ trợ tham gia 04 lượt Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh trưng bày các sản phẩm của làng nghề, ngành nghề nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.   

Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ngành nghề nông thôn cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 02 chuyến khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả của các làng nghề tỉnh bạn để áp dụng tại địa phương. 

Rà soát các làng nghề đã được công nhận trước đây theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn làm cơ sở điều chỉnh làng nghề không còn phù hợp với quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại các làng nghề có sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng ô nhiễm môi trường trên địa tỉnh theo mức độ ô nhiễm môi trường theo tiêu chí đánh giá, phân loại tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến đánh giá, phân loại các làng nghề đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 

Kinh phí hỗ trợ, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019-2020 là 2.930 triệu đồng (năm 2019: 1.930 triệu đồng, năm 2020: 1.000 triệu đồng).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019 - 2020. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung tăng cường quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch này theo phân công, có trách nhiệm theo dõi, đánh giá định kỳ, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nguồn: Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn